Algemene voorwaarden (AGB)

§1 Geldigheidsgebied
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw registratie en bestellingen op www.loeffler.de. U kunt dit document ook afdrukken of opslaan door gebruik te maken van de gebruikelijke functie van uw internetprogamma (= browser, zoals FireFox, Chrome, Internet Explorer: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze onlinewinkel.

§2 Contractspartij/Hotline

LÖFFLER.de wordt aangeboden door:

LÖFFLER GmbH
Rosenstraße 8
91244 Reichenschwand
Telefoon: +49 (0) 91 51 – 83 00 8-72
Telefax: +49 (0) 91 51 – 83 00 8-88
E-mail: shop@loeffler.de

Bankgegevens:
Sparkasse Nürnberg
Bankrekening: 190 011 726
Bankcode: 760 501 01
IBAN: DE 57 760 501 010 190 011 726
SWIFT-BIC: SSKN DE 77

HypoVereinsbank Member of UniCredit
IBAN: DE 51 760 200 700 024 783 324
BIC: HYVEDEMM460

Verantwoordelijk voor de eigen inhoud van LÖFFLER GmbH conform § 55 RStV is: Werner Löffler

Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg HRB 12369
Zetel van het bedrijf: 91244 Reichenschwand
Btw-nr.: DE 162295080

De koopovereenkomst wordt met LÖFFLER GmbH gesloten. Meer informatie vindt u in ons impressum.

Hotline:
Onze hotline voor vragen is van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur bereikbaar op het telefoonnummer 09151/83008-72.

§3 Algemeen/Contractsluiting
Voor alle bestellingen via de onlinewinkel van LÖFFLER GmbH, Rosenstraße 8, 91244 Reichenschwand (hierna ‘wij’ genoemd) gelden de volgende algemene voorwaarden die ten tijde van de bestelling geldig waren. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij zij in een uitzonderlijk geval uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

(1)     Klanten kunnen zowel ondernemers als consumenten zijn.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die voornamelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (§ 13 BGB).
Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die een juridische transactie sluit voor doeleinden die voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (§ 14 BGB).

(2)      De weergave van producten in de onlinewinkel vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar slechts een vrijblijvende onlinecatalogus van het assortiment. Door op de knop ‘Bestellen met betalingsverplichting’ te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling van de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Direct na het verzenden van de bestelling wordt er een ontvangstbevestiging van de bestelling per e-mail gestuurd. De automatische bevestiging van de ontvangst geeft alleen aan dat de bestelling van de klant door ons is ontvangen en vormt geen acceptatie van de bestelling. De koopovereenkomst wordt alleen afgesloten als wij dat in een afzonderlijke e-mail aan u bevestigen. De tekst van het contract wordt in overeenstemming met de gegevensbescherming opgeslagen en de bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden per e-mail naar de klant verstuurd.

(3)       Als het door de klant geselecteerde product op het moment van bestelling niet beschikbaar is, stellen wij de klant daar in de betelbevestiging onmiddellijk van op de hoogte. Als het product permanent niet beschikbaar is, kunnen wij de bestelling niet accepteren. In dat geval komt er geen contract tot stand.

Als het door de klant geselecteerde product op het moment van bestelling slechts tijdelijk niet beschikbaar is, stellen wij de klant daar in de bestelbevestiging onmiddellijk van op de hoogte. Als de levertijd zich met meer dan twee weken vertraagt, heeft de klant het recht het contract te ontbinden. Het wettelijke herroepingsrecht van de klant (zie § 11 van deze voorwaarden) blijft onverminderd van kracht. In dat geval hebben wij ook het recht om het contract te beëindigen. Wij zullen alle door de klant reeds gemaakte betalingen onverwijld terugbetalen.

(4)      De contracttaal is Duits.

(5) Wij verkopen geen producten aan minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, heeft u de goedkeuring nodig van een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over u heeft.

§4 Levering/Verzendkosten

(1)       Levering binnen Europa is voor de klant gratis. De levertijd kan per land verschillen. De door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf de datum van onze bestelbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de aankoopprijs  (behalve bij aankoop op rekening). Als er voor de betreffende goederen in onze onlinewinkel geen of geen andere levertijd wordt vermeld, bedraagt de levertijd 10 dagen. Voor leveringen buiten de EU kunnen invoerrechten en heffingen worden geheven, zodra het pakket de aangewezen bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor de uitklaring worden door de klant gedragen; wij hebben geen invloed op die kosten.

(2)       De douanewetgeving varieert van land tot land. Daarom raden wij de klant aan om voor nadere informatie contact op te nemen met de lokale douaneautoriteit. De klant wordt bij het plaatsen van bestellingen bij LÖFFLER GmbH als importeur beschouwd en moet aan alle wetten en voorschriften voldoen van het land waarin hij de producten ontvangt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van onze klantgegevens en wij willen onze internationale klanten erop wijzen dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en onderzoek door de douaneautoriteiten.

(3)      Bovendien wijzen wij u erop dat er voor internationaal verzonden producten (en accessoires) mogelijk geen fabrieksgarantie geldt, dat daar mogelijk geen serviceaanbiedingen voor beschikbaar zijn, dat de gebruiksaanwijzingen en veiligheidswaarschuwingen niet in de taal van het land van bestemming zijn geschreven en dat de producten (en accessoires) mogelijk niet voldoen aan de normen, specificaties of etiketteringsvereisten van het land.
(4)       De bestelde goederen worden door de expediteur geleverd. Wij zijn niet verplicht om de goederen uit te pakken, op te stellen en te monteren, tenzij dat apart is overeengekomen.
(5)       Wij zijn gerechtigd om deelleveringen uit te voeren voor zover die voor de klant redelijk zijn en zonder dat de klant extra verzendkosten hoeft te betalen. Wij behouden ons het recht voor om meerdere bestelde artikelen in één levering te combineren.
(6)       Wij leveren alleen in transit. Het is mogelijk om meubels zelf af te halen bij ons hoofdkwartier in Reichschwand (nabij Neurenberg). Wij kijken uit naar uw bezoek en vragen om dat van te voren te melden. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur.
(7)       Wij leveren niet aan verpakkingsstations.
 
§5 Douane-inklaring, douanekosten en heffingen

(1)    In de douaneformulieren voor pakketten naar landen buiten de EU wordt de waarde van de geleverde artikelen per product aangegeven. Wij behouden ons het recht voor om, wegens wettelijke verplichtingen of om de procedure voor onze klanten te vereenvoudigen, dergelijke verklaringen op te stellen.

(2)       De douane kan pakketten voor inspectie openen. Wij hebben daar geen invloed op.

(3)       De douane- of invoerheffingen worden geheven, zodra het pakket het land van levering heeft bereikt.

(4)       De kosten voor uitklaring worden door de klant gedragen.

(5)       Wij hebben geen invloed op de kosten daarvan en kunnen het bedrag ervan niet voorspellen.

(6)       De douanewetgeving varieert van land tot land. Daarom raden wij de klant aan om voor nadere informatie contact op te nemen met de lokale douaneautoriteit.

(7)       De douaneautoriteiten van sommige landen hebben een speciaal identificatiebewijs van de importeur van een product nodig, voordat een zending wordt vrijgegeven. Als importeur van de goederen kan de klant of de geadresseerde van de zending worden gevraagd een identificatienummer te verstrekken, bijv. een nationaal identificatienummer, CPF of belastingnummer.

§6 Betaling

De betaling vindt plaats via vooruitbetaling, PayPal, directe overschrijving of creditcard.

Informatie over de afzonderlijke betaalmogelijkheden vindt u op onze pagina ‘betalingsvoorwaarden’.

(1)       Alle prijzen zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke btw.

(2)       Wij bieden in principe de betaalmethoden vooruitbetaling, creditcard, PayPal en directe overschrijving aan. Wij behouden ons echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een bestelling niet aan te bieden en naar andere gratis betaalmethodes te verwijzen. Er bestaat geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode.

(3)       Wij accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie. Wij dragen in geen geval de kosten van een geldtransactie.

(4)       Bij aankoop met creditcard wordt uw creditcardrekening bij voltooiing van de bestelling belast.

(5)       Als u voor de betaalmethode vooruitbetaling kiest, verstrekken wij u onze bankrekening in de bestelbevestiging en leveren wij u de goederen na ontvangst van de betaling.

(6)       Bij het selecteren van de betaalmethode van de onlineprovider PayPal moet u geregistreerd zijn of moet u zich eerst registreren. U logt in en bevestigt de betalingsinstructies aan ons (behalve voor kopers die als gast zijn aangemeld). Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces.

(7)       Als u voor de betaalmethode directe overschrijving kiest, ontvangen wij het verschuldigde bedrag meteen en wordt het gehele bestelproces versneld. Alles wat u nodig hebt, is een rekeningnummer, bankcode, pincode en TAN-code. De verschuldigde betaling wordt direct via het beveiligde betalingsformulier, dat niet voor retailers toegankelijk is, van uw onlinebankrekening afgeschreven. De aankoopprijs wordt daarbij meteen overgemaakt naar de bankrekening van de aanbieder.
Onze service is voor u als klant gratis. Er worden uitsluitend vergoedingen (overschrijvingsvergoeding) van uw huisbank in rekening gebracht.
Aan het einde van het bestelproces wordt een formulier geopend. Dat bevat onze bankrekening. Daarnaast staan hier het over te maken bedrag en het betalingskenmerk vermeld. U hoeft alleen het land te selecteren waarin u uw onlinebankrekening hebt en de bankcode in te voeren. Vervolgens vult u dezelfde gegevens in die u tijdens het inloggen voor het onlinebankieren (rekeningnummer en pincode) gebruikt. Bevestig uw bestelling door de TAN-code in te voeren. Onmiddellijk daarna ontvangt u een bevestiging van de transactie.
In principe kan elke internetgebruiker de betaalmethode ‘directe overschrijving’ gebruiken als hij een geactiveerde onlinebankrekening heeft met PIN-/TAN-procedure. Houd er rekening mee dat internetbankieren voor een aantal banken nog niet beschikbaar is.
Meer informatie of uw bank deze dienst aanbiedt, vindt u op: https://www.payment-network.com/de/user/sofortueberweisung-bankensuche.html.

 §7 Eigendomsvoorbehoud

(1)       Wij behouden het eigendom op alle geleverde goederen alsmede op alle andere goederen van dezelfde bestelling, totdat de geleverde goederen volledig zijn betaald.

(2)       Totdat er aan de volledige betaling is voldaan, dient de klant de goederen met zorg te behandelen en ervoor te zorgen dat ook derden, die toegang tot de goederen hebben, de goederen zorgvuldig behandelen.
 
§8 Transportschade

(1) Als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), draagt de klant altijd het risico voor de levering. Dat geldt ook voor deelleveringen.
(2) Als de klant een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), wordt het risico op onbedoeld verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen ook bij verzending pas overgedragen aan de klant zodra dat aan de klant wordt overhandigd. Bij die overdracht maakt het niet uit of de koper in gebreke is van acceptatie. Levering vindt plaats aan het afleveradres dat door de klant is opgegeven. Klanten die consumenten zijn, vragen wij tevens om alle duidelijk herkenbare vervoerschade te melden.
 
§9 Garantie

Wanneer de goederen gebreken bevatten, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

§10 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

(1) De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Dat geldt niet voor schadeclaims van de klant met betrekking tot schade aan leven, lichaam, gezondheid of in geval van schade die veroorzaakt is door schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede voor de aansprakelijkheid voor andere schade die veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Kardinale contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn om de doelstelling van het contract te kunnen vervullen.

(2) Indien kardinale verplichtingen worden geschonden, is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor de typische, voorzienbare schade als dat door nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij het schadeclaims van de klant betreft die betrekking hebben op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de paragrafen 1 en 2 zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van de aanbieder als zij rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

(4) De bepalingen van de Wet inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.
 
§11 Herroepingsrecht

(1)       Consumenten hebben recht op herroeping zoals hieronder wordt beschreven:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen na de datum,

In het geval van een koopcontract: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft aangenomen;

In het geval van een contract voor meerdere goederen die u in één enkele bestelling heeft geplaatst en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft aangenomen;

In het geval van een contract voor de levering van een product in meerdere deelleveringen of stukken: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste stuk of de laatste deellevering heeft aangenomen;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (LÖFFLER GmbH, Rosenstraße 8, 91244 Reichenschwand, fax: +49 (0) 91 51- 83 00 8-88, telefoon +49 (0) 91 51-83 00 8-72) eenduidig te informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over de herroeping van dit contract door ons ontvangen is, terugbetalen. Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; er zullen u in geen geval terugbetalingsvergoedingen in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat de goederen zijn geretourneerd of totdat u heeft bewezen dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang hetgeen eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons over de herroeping van dit contract in kennis hebt gesteld, te retourneren of te overhandigen aan LÖFFLER GmbH Rosenstrasse 8 - D-91244 Reichenschwand - e-mail: shop@loeffler.de - Tel : +49 (0) 91 51 -83 00 8-72 - fax: +49 (0) 91 51 - 83 00 8-88. Er wordt aan die periode voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van 14 dagen verzendt.

Wij zullen de directe kosten van terugbetaling dragen.

U bent alleen aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de toestand en het functioneren van de goederen vast te stellen.

(2) Consumenten hebben tot 31 dagen na ontvangst van de goederen vrijwillig retourrecht:

Naast het bovengenoemde wettelijke herroepingsrecht geven wij de klant een vrijwillige retourgarantie van 31 dagen na ontvangst van de goederen.

De klant kan het contract ook na afloop van de 14-daagse herroepingsperiode annuleren door de goederen binnen 31 dagen na ontvangst ervan naar ons terug te sturen (de annuleringsperiode begint op de dag van goederenontvangst), mits de goederen volledig, origineel verpakt en onbeschadigd zijn. Tijdig verzenden is genoeg om aan de annuleringsperiode te voldoen.

De goederen moeten worden teruggestuurd aan: LÖFFLER GmbH Rosenstraße 8 - D-91244 Reichenschwand.

Indien het retourneren na het verstrijken van de termijn plaatsvindt, als het product buiten het normale gebruik om is gebruikt of is beschadigd of als het product niet in de originele verpakking is teruggestuurd, behouden wij ons het recht voor om het retourneren te weigeren en geen restitutie te betalen.

De contractueel overeengekomen vrijwillige retourgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken van de klant. Het wettelijke herroepingsrecht en de wettelijke garantierechten van de klant blijven onverminderd van kracht.

(3) Voor klanten die geen consument zijn conform § 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt geen herroepingsrecht geaccepteerd.

(4) Door middel van het voorbeeldherroepingsformulier informeert de aanbieder conform de wettelijke voorschriften.
 
 
Stand 06-07-2017