Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring van LÖFFLER GmbH

Bedankt voor uw interesse in onze website!

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Daarom informeren wij u hierbij gedetailleerd over de aard, de reikwijdte en het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens door de exploitant van de website LÖFFLER GmbH, Rosenstraße 8, 91244 Reichenschwand (info@loeffler.de – telefoon: 09151 – 8300872).

De wettelijke bepalingen van de Duitse wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) en van de Duitse Telemediawetgeving (TGM) worden daarbij in acht genomen.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij contactopname met de aanbieder worden persoonsgegevens op grond van § 3, lid 1, BDSG verzameld als de gebruiker de aanbieder die vrijwillig in het kader van de bestelling verstrekt, een klantaccount aanmaakt of zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Die persoonsgegevens omvatten informatie zoals voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer en mogelijk ook gebruiksgegevens zoals het IP-adres.

Bij contact met de aanbieder worden de gegevens van de gebruiker gebruikt, opgeslagen en verwerkt om het verzoek te behandelen, de bestelling af te wikkelen en voor eigen zakelijke belangen met het oog op individuele klantenservice, bijvoorbeeld wanneer er aansluitende vragen mochten zijn of voor reclame- en marketingdoeleinden.

De gegevens van de gebruiker worden uitsluitend door LÖFFLER GmbH gebruikt. Ze worden alleen aan derden verstrekt indien dat dienstverleners (transporteurs, logistieke medewerkers, banken) zijn die wij voor de uitvoering van de bestelopdracht hebben gegeven om de bestelling af te wikkelen. Wanneer er een voorbeeldstoel is besteld, wordt de benodigde informatie voor het uitvoeren van de bestelling (bestelling van de voorbeeldstoel) doorgegeven aan de gespecialiseerde dealers en bijgevolg aan de contractgenoten die door de gebruiker zijn gekozen. Het bedrijf  LÖFFLER GmbH fungeert daarbij slechts als tussenpersoon tussen de contractuele partners.

2. Registratiefunctie

De gegevens die tijdens de registratie voor de dealerservice zijn ingevoerd, worden gebruikt om de website te kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen per e-mail over de website of over de registratie worden geïnformeerd, zoals over wijzigingen aan de website of technische omstandigheden. De gegevens zijn als onderdeel van het registratieproces via het invoerscherm verzameld. Dat zijn de volgende gegevens: voornaam,  achternaam, bedrijf, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Toegangsgegevens/server-logbestanden

De aanbieder (of zijn webspace provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot de website (zogenaamde serverlogfiles). De toegangsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:
de naam van de webpagina of het bestand dat bekeken is, de datum en de tijd van het bezoek, de verzonden gegevensvolume, een melding van succesvolle oproep, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de URL die u naar deze website heeft doorverwezen (de website die daarvoor is bezocht), het IP-adres en de provider die zich toegang verschaft.
De aanbieder gebruikt de loggegevens uitsluitend voor statistische doeleinden om de website te laten functioneren, te beveiligen en te optimaliseren. De leverancier behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens terugwerkend te controleren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat het onwettig is gebruikt.

4. Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS gestuurd en wordt daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter van te voren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die lid zijn van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de VS en wordt die daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteit van de website en om de exploitant van de website andere diensten te bieden die betrekking hebben op het gebruik van de website en op het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt voorkomen dat cookies door uw browsersoftware worden opgeslagen, door dat dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door de browserplug-in (die via de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbaar is) te downloaden en te installeren, kunt u ook voorkomen dat de gegevens, die door de cookie zijn gegenereerd en die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), naar Google gestuurd worden en daarmee dat Google die gegevens verwerkt.

Bronvermelding: Privacybeleid voor Google Analytics

5. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het is mogelijk dat er op deze website content van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, staat. Dat betekent dat de aanbieders van die inhoud (hierna ‘derden’ genoemd) het IP-adres van de gebruikers kunnen zien. Zonder het IP-adres kunnen ze de inhoud namelijk niet doorsturen naar de browser van de gebruiker. Het IP-adres is dus nodig om deze content te kunnen tonen. Wij proberen om dergelijke inhoud alleen te gebruiken als de desbetreffende aanbieders het IP-adres uitsluitend gebruiken om de content aan te bieden. Dat neemt echter niet weg dat wij geen invloed hebben op de manier waarop derden het IP-adres gebruiken, als zij het bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover wij daar vanaf weten, zullen wij de gebruikers daarvan op de hoogte stellen.

6. Gebruik van Facebook Social Plug-ins

Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). De plug-ins zijn te herkennen aan één van de Facebook-logo's (witte ‘f’ op een blauw vierkantje of een ‘opgestoken duim’-teken) of ze zijn gemarkeerd met de toevoeging ‘Facebook Social Plug-in’. De lijst en het uiterlijk van de Facebook-plug-ins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Wanneer een gebruiker een webpagina oproept die zo'n plug-in bevat, bouwt zijn/haar browser een directe verbinding op met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser gestuurd en door de plug-in op de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op hoe Facebook de gegevens met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker aldus op basis van zijn kennis:

Door het gebruik van plug-ins wordt Facebook geïnformeerd dat een gebruiker de desbetreffende webpagina heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers met de plug-ins communiceren, bijvoorbeeld door op de knop Like te drukken of een reactie te schrijven, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het desondanks toch mogelijk dat Facebook zijn IP-adres krijgt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten die daar betrekking op hebben en de instellingsopties om de privacy van de gebruikers te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze website gegevens over hem of haar verzamelt en aan zijn/haar lidgegevens koppelt die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij zich bij Facebook afmelden, voordat de website wordt bezocht.

Het is ook mogelijk om sociale plug-ins van Facebook voor uw browser met behulp van add-ons te blokkeren, bijvoorbeeld met de ‘Facebook Blocker’.

7. Herroeping, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, te laten blokkeren en te laten verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Daarnaast kan de gebruiker het verdere gebruik van zijn gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden te allen tijde met toekomstige werking intrekken door hier een herroepingsbericht over te sturen naar de verantwoordelijke aanbieder LÖFFLER GmbH, Rosenstraße 8, 91244 Reichenschwand (info@loeffler.de).

8. Wijziging van het privacybeleid

Wijzigingen in de wet of de rechtspraak en aanpassingen aan het bedrijfsmodel van de aanbieder kunnen het noodzakelijk maken dit privacybeleid te wijzigen. De aanbieder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De gebruiker kan de momenteel geldende gegevensbeschermingsvoorwaarden op elk gewenst moment bij de aanbieder opvragen of bekijken op: http://www.loeffler.de/datenschutz/.