Verzendbeleid

Tenzij anders is overeengekomen of anderszins is vermeld bij het artikel leveren wij binnen 1 - 3 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Voor eventuele uitzonderingen verwijzen wij u naar de betreffende productpagina. De levertijd kan variëren afhankelijk van het land en kan afwijken van de aangegeven levertijd.

Binnen Europa leveren wij gratis, behalve wanneer bij een product afzonderlijk aangegeven is dat dat niet het geval is.

LÖFFLER GmbH is gerechtigd tot deelleveringen op het adres dat tijdens de bestelling is opgegeven, voor zover dat rekening houdend met uw en onze belangen redelijk is. Bij deelleveringen zal LÖFFLER GmbH uiteraard de daaruit voortvloeiende extra verzendkosten dragen. Wij dragen het risico voor het verzenden van deelleveringen. Bij ontvangst van elke deelleveringen wordt het risico voor het geleverde artikel aan u overgedragen. Wanneer wij met uitstaande deelleveringen in verzuim zijn of uitstaande deelleveringen voor ons niet mogelijk zijn, heeft u het recht om het contract in zijn geheel te herroepen of schadevergoeding te vorderen voor niet-nakoming van het volledig bindende contract wanneer de gedeeltelijke levering voor u niet van belang is.

Wij wijzen u erop dat feestdagen niet door heel Europa of in heel Nederland hetzelfde zijn en dat deze diensten in verschillende landen worden aangeboden. De bovengenoemde bijzonderheden voor vakanties zijn derhalve geldig voor feestdagen in de Duitse deelstaten waar dienstverleners betrokken zijn bij de afwikkeling van een bestelling.

In geval van vertraagde levering zullen wij u daar onmiddellijk over informeren als u ons uw contactgegevens bij het plaatsen van uw bestelling heeft gegeven.

In geval van niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen behouden wij ons het recht voor om niet te leveren. Het volgende geldt: Alleen zolang de voorraad strekt. In dat geval zullen wij u daar onverwijld van op de hoogte brengen en zullen wij de door u reeds gemaakte betalingen terugbetalen.